ZAOSTRZENIE PRZEPISÓW

Także w końcu lipca 1973 r. Federalna Komi­sja ds. Handlu i Przemysłu (FTC) zaproponowa­ła szereg zmian w obowiązującej od czterech lat ustawie o rzetelnej informacji kredytowej (FCRA) . Miały one głównie na celu zaostrzfe- nie przepisów dotyczących odpowiedniej do­kładności i kompletności kartotek informacyj­nych. W chwili obecnej, na przykład, obywatele odwiedzający bank informacji nie mogą obej­rzeć swoich kartotek. Zamiast tego odczytuje się im ich treść. Sheldon Feldman, zastępca dy­rektora Federalnej Komisji Handlowej (FTC) do spraw ustaw specjalnych, oświadczył wobec Podkomisji Bankowej do Spraw Konsumenckich Izby Reprezentantów, że obywatele skarżą się, iż w miarę, jak wzrasta ilość drażliwych infor­macji w kartotekach, zakres pełnego ujawnienia danych ulega zmniejszeniu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!