ZAPEWNIENIE KORZYŚCI

Na przykład próbę zapewnienia wszystkim korzyści płynących ze skomputeryzowanego marketingu (POS) bez usztywniania systemu, a przeciwnie — stwarzając większe możliwości wyboru między różnymi dostawcami i tym sa­mym — ostrzejszą konkurencję, można by za­cząć przynajmniej od postawienia warunku, aby płaszczyzna kontaktów (interjace) między nie­zależnym dostawcą i odbiorcą umożliwiała prze­łączanie się od jednego do drugiego dostawcy, dokładnie w taki sam sposób, w jaki zmienia się przełączenie z jednego na drugi obwód elek­tryczny umocowanym na ścianie wyłącznikiem. Od momentu wprowadzenia norm technicznych pozwalających na tego typu operacje, możliwo­ści wyboru między różnymi dostawcami byłyby prawdopodobnie nawet łatwiejsze niż dzisiaj.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!