ZAPOBIEGANIE NADUŻYCIOM

Dlatego też zapobieganie nad­użyciom w bankach informacji mogłoby być łatwiejsze niż w wypadku innych przestępstw. Jednakże świadomość człowieka, że każda prze­prowadzona rozmowa telefoniczna, każdy zaku­piony bilet lotniczy i każdy wypełniony czek, jest lub może być ujawniony w jakimkolwiek celu w dziesięć, dwadzieścia lub więcej lat póź­niej, będzie wywierać niedostrzegalny wpływ na wybór przyjaciół, miejsc do których wyjeż­dża i nieomal na wszystko, czego będzie doko­nywał. Można przypuszczać, że większość ludzi nie będzie nawet zdawała sobie sprawy z tego, jak dalece zmienili swe postępowanie tylko dla­tego, by dostosować się do aprobowanego wzorca.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!