ZAPOTRZEBOWANIE SKLEPU

Równocześnie, zapotrzebowanie sklepu na powierzchnię magazynową i jego zamrożony w zapasach kapitał, zostaną zredukowane do mi­nimum, umożliwiając tym samym większy zysk, niższe ceny bądź jedno i drugie. Do tej pory, marketing typu POS był niemal powszechnie przyjmowany pozytywnie z uwagi na swą potencjalną wydajność i użyteczność (z chwilą gdy ulegną redukcji nadmiernie dziś wysokie koszty instalacji) i okrzyknięty został techniką marketingową przyszłości. System ten jest traktowany dotąd jedynie jako proste roz­winięcie technik zarządzania, które pozwoliły na zredukowanie poziomu zapasów z okresu mojej młodości do obecnych limitów obowią­zujących w supermarketach; ignorowano nato­miast podstawowe różnice, które mogą powodo­wać doniosłe konsekwencje w naszym trady­cyjnym, opartym na współzawodnictwie stylu życia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!