ZAPOTRZEBOWANIE SPRZEDAWCY

Zmniejsza się także zapotrzebowanie sprze­dawcy ina kapitał obrotowy, a powstałe oszczęd­ności mogą spowodować obniżenie cen lub wyż­sze zyski, albo jedno i drugie. W tym samym stopniu mogą zostać obniżone bariery, jakie napotykają nowe firmy wchodzące na rynek. Obniżenia w postaci odsetków zaczynają zwięk­szać się od momentu sprzedaży tak, aby ci, któ­rzy chcą lub muszą korzystać z kredytu, za­płacili za tę usługę, a ci, którzy płacą gotów­ką, mogli odnosić korzyść z tego powodu, że są gotowi natychmiast uregulować swoje zobowią­zanie. W sklepie z większym zapasem tańszych towarów ręczny czytnik, czyli „czarodziejska różdżka” do odczytywania danych, odcyfruje dane zakodowane na magnetycznie zdejmowa­nych etykietkach handlowych, kartach kredy­towych i pracowniczych oznaczeniach identy­fikujących.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!