ZASTRZEŻONE INFORMACJE

Podobnie niektóre zastrzeżone informacje, ujawnione przez nonkonformistów, mogłyby być chronione w ten sposób, iż wolno byłoby je ujawniać tylko dla pewnych, bardzo ogra­niczonych i aprobowanych przez społeczeństwo celów. Jeśli jesteśmy w stanie zaprojektować ten elektroniczny cud „społeczeństwa bez czeku i gotówki” to tym bardziej potrafimy wprowa­dzić ograniczenia w zakresie używania danych personalnych i mechanizmy kontroli posługiwa­nia się tym wynalazkiem, które gwarantowa­łyby, że nie będzie on kolidował z innymi, ce­nionymi przez nas wartościami. Pierwszym i podstawowym wymogiem jest to, abyśmy tworząc myśleli o tym, co budujemy i abyśmy przestali pędzić bezwiednie w kierunku prze­paści tylko dlatego, że tak wielka jest pokusa.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!