ZDECYDOWANE STANOWISKO

Raport zajmuje zdecydowane stanowisko przeciwko wprowadzeniu jakiegokolwiek po­wszechnego klucza identyfikacyjnego (Standard Universal Identijier — SUI), posługującego się numerem ubezpieczenia społecznego (social se­curity), zanim nie zostaną wprowadzone sku­teczne środki zabezpieczające przed możliwymi nadużyciami skomputeryzowanych systemów gromadzenia danych. Zaleca on w związku z tym uchwalenie przez Kongres ustawy przyznającej każdej jednostce prawo do nieujawniania nu­meru dokumentu ubezpieczenia społecznego osobie lub organizacji, która nie jest upoważ­niona przez ustawę federalną do gromadzenia używania informacji w tym zakresie oraz wprowadzenia zakazu ujawniania numeru ubez­pieczenia społecznego przez organizacje upraw­nione do jego używania organizacjom, którym takie uprawnienie nie przysługuje.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!