ZEZNANIA ŚWIADKÓW

Ktokolwiek miał z tym do czynienia wie, że rzadko dwóch świadków widzi ten sam wypa­dek identycznie. Przeciwnie, wnoszą oni do ze­znań całe swoje życie i wychowanie, uprzedze­nia, słabości, to co jedli na śniadanie, samopo­czucie, niedoskonałości wzroku, słuchu, powo­nienia i dotyku, indywidualną zdolność koncen­trowania uwagi — w skrócie rzecz ujmując — wszystko. Maksimum, czego można oczekiwać od kilku świadków tego samego wypadku, to pewnego rodzaju generalna zgoda na temat te­go, co się wydarzyło. Stanowi to zwykle więcej niż jest konieczne, ażeby rozstrzygnąć toczący się właśnie spór, a równocześnie jest to także przekonywający dowód, że dany fakt, podobnie jak piękno,’ istnieje w umyśle lub oku obserwa­tora.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!