ZNANE ZJAWISKO

Technologiczne starzenie się człowieka nie jest zjawiskiem ani nowym, ani charakterys­tycznym tylko dla informatyki. Istniało przed epoką atomu i elektroniki ciała stałego. Prze­twarzanie danych stanowi już jednak ósmą pod względem wartości produkcji gałąź przemysłu i wraz ze związanym z nią działem produkcji środków łączności stanie się w ciągu jednego pokolenia z pewnością największą gałęzią gos­podarki. W możliwej do przewidzenia przy­szłości na porządku dziennym będzie raczej dalszy rozwój techńki aniżeli stabilizacja i za­stój. W związku z tym liczba zasłużonych i równocześnie „zestarzałych” ludzi będzie wzrastać, co dla społeczeństwa oznacza straty wielkich nakładów na wyższe wykształcenie i rozwijanie zdolności. Programy pomocy spo­łecznej, wczesnej emerytury i zwiększenie wol­nego czasu nie stanowią zadowalających roz­wiązań dla znajdującego się za burtą 35-letniego matematyka.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!