ZWYKŁE OŚWIADCZENIE

Zwykłe oświad­czenie agenta którejś z amerykańskich linii lot­niczych: „Przepraszamy, SABRE jest uszkodzo- ny”, oznacza przesiadkę na inną linię lotniczą albo opóźnienie planów aż do chwili, gdy obsłu­ga jest w stanie uruchomić z powrotem skom­puteryzowany system rezerwacji miejsc Ame­rykańskich Linii Lotniczych SABRE. Także inwestor wie równie dobrze, do jakiego stopnia jego makler zależny jest od QUOTRON’a lub innego skomputeryzowanego systemu usług w zakresie informacji handlowych, dotyczących wiadomości na temat aktualnych cen akcji na giełdzie lub historii finansów przedsiębiorstwa. SABRE i QUOTRON — to dwa już istniejące przykłady systemów informatycznych specjal­nego zastosowania, które są prekursorami w pełni dojrzałego systemu publicznych usług komputerowych, w znaczeniu nadanym temu określeniu .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!